Ύστερα από πολλές αναφορές δημοτών μας θα θέλαμε να κάνουμε γνωστό ότι, το φαινόμενο να παραμένει ανοιχτός καθόλη τη διάρκεια της ημέρας ο Δημοτικός φωτισμός οφείλεται σε βλάβη του δικτύου της ΔΕΗ και δεν έχει να κάνει με το Δήμο Λέσβου και τις υπηρεσίες του.