Σας ενημερώνουμε ότι  την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2015 το γραφείο Δημοτολογίου του Δήμου Λέσβου Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης, δεν θα εξυπηρετεί το κοινό μέχρι τις 12.00 μ.μ. λόγω εργασιών εκκαθάρισης αρχείου.

Η Προϊσταμένη του τμήματος
ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΑΝΔΡΙΚΟΥ-ΤΣΑΜΠΛΑΚΟΥ