Γίνεται γνωστό ότι τα γραφεία Δημοτολογίου (έκδοση πιστοποιητικών, μεταβολές κ.λ.π.) όλης της Λέσβου, την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2017, δεν θα λειτουργήσουν, καθώς οι υπάλληλοι τους θα συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικό σεμινάριο που θα πραγματοποιήσει το Υπουργείο Εσωτερικών, σχετικά με την χρήση του νέου πληροφοριακού συστήματος «ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΟΛΙΤΩΝ».

Οι δημότες θα μπορούν να εξυπηρετούνται κανονικά από τα ΚΕΠ του Δήμου Λέσβου.