ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Πεσμαζόγλου 1
Τ.Κ.81132
Τηλ.: 2251055710
ΜΥΤΙΛΗΝΗ 06-05-2020
Αρ.Πρωτ.:

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 6-5-2020 ολοκληρώθηκε η καταβολή των αμοιβών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των καθαριστριών των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Μυτιλήνης για το τρίμηνο Ιανουαρίου  – Μαρτίου 2020 .

Σε συνέχεια της διάσπασης του Δήμου Λέσβου και των αντίστοιχων Σχολικών Επιτροπών και σε συνεργασία με το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης καταρτίστηκαν και απογράφησαν οι καινούργιες συμβάσεις μίσθωσης έργου για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων του Δήμου Μυτιλήνης.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των Σχολικών Επιτροπών ελήφθησαν οι σχετικές αποφάσεις διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των διαδικασιών πληρωμής και για τους επόμενους μήνες μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΤΣΑΒΕΛΛΗΣ