Μετά την άμεση κινητοποίηση των αρμοδίων Κρατικών και Δημοτικών υπηρεσιών και τις άμεσες οδηγίες των κυβερνητικών κλιμακίων, της Δημοτικής και της Περιφερειακής Αρχής για την αντιμετώπιση των έκτακτων προβλημάτων που επέφερε ο ισχυρότατος σεισμός της 12ης Ιουνίου 2017, ο Δήμαρχος Λέσβου Σπύρος Γαληνός, πραγματοποίησε ευρεία σύσκεψη στελεχών της Δημοτικής Αρχής και Υπηρεσιών του Δήμου και έδωσε τις κατευθυντήριες οδηγίες για τη διάταξη και λειτουργία επιτελικής ομάδας και θεματικών ομάδων, με σκοπό την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση της υπάρχουσας κατάστασης.

Την εν λόγω οκταμελή επιτελική ομάδα απαρτίζουν ο Δήμαρχος Σπυρίδων Γαληνός, οι Αντιδήμαρχοι Πολιτικής Προστασίας Νικόλαος Καρασάββας (ως αναπληρωτής συντονιστής), Καθαριότητας και Ανακύκλωσης Γεώργιος Κατζανός, Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Αναστασία Αντωνέλλη, Οικονομικών Παναγιώτης Τσουπής και Τεχνικής Υπηρεσίας Κωνσταντίνος Κατσαρός, καθώς και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Γεώργιος Ψάνης και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρηγόρης Αληγιάννης. Η επιτελική ομάδα θα έχει την ευθύνη του συντονισμού  όλων των δράσεων και θα συνεργάζεται στενά με τις παρακάτω ομάδες:

Α) Ομάδα Πολιτικής Προστασίας
Β) Ομάδας Αποκατάστασης Πληγεισών Περιοχών
Γ) Ομάδα Τεχνικής Υπηρεσίας
Δ) Ομάδα Οικονομικών
Ε) Ομάδα Κοινωνικής Πρόνοιας
(ΣΤ) Ομάδα Ενημέρωσης

Εντολή του Δημάρχου είναι, παράλληλα με τις έκτακτες υποχρεώσεις έργων, εργασιών και ενεργειών λόγω των συνεπειών του σεισμού, να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην ματαιωθεί καμία δημοπρασία, ούτε υποβολή προτάσεων έργων, ούτε βέβαια το καθημερινό έργο του Δήμου.

Διευκρινίστηκε για ακόμα μία φορά ότι η δήλωση για καταστροφές και ζημιές σε κατοικίες, θα γίνεται στους υπεύθυνους του Οργανισμού Αντισεισμικής Προστασίας, που εδρεύει στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής και στα τηλέφωνα: 22513.50280 έως 284.

Τοπικά Γραφεία αντιμετώπισης προβλημάτων λειτουργούν στην Δημοτική Ενότητα Πολιχνίτου (στο Πολύκεντρο) και στην Δημοτική Ενότητα Πλωμαρίου.

Ήδη αποστέλλονται έγγραφα αιτημάτων για έκτακτη επιχορήγηση αντιμετώπισης των καταστροφών προς τα αρμόδια Υπουργεία καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Μετά από πληθώρα τηλεφωνικών αιτημάτων φορέων και φυσικών προσώπων, δόθηκε στη δημοσιότητα τραπεζικός λογαριασμός του Δήμου στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 415/545327-58 Υ/ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ με IBAN: GR16 0110 0000 4155 4532 758 για δωρεές προς τους σεισμοπαθείς. Οι δωρεές αυτές θα διατεθούν με κάθε νόμιμη διαδικασία και  μόνο κατόπιν αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής, έπειτα από τον προβλεπόμενο έλεγχο νομιμότητας αυτών από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Τέλος, θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι όσοι από τους συντοπίτες μας έχασαν τα σπίτια  τους, φιλοξενούνται σε ξενοδοχειακά καταλύματα, ενώ έχει ληφθεί μέριμνα για τη διατροφή τους. Να σημειωθεί ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ανάγκη συλλογής ρουχισμού και ειδών διατροφής. Εάν ενδεχομένως μελλοντικά προκύψει τέτοια ανάγκη, ο Δήμος Λέσβου θα επανέλθει με νεώτερη ανακοίνωση.