Σε συνέχεια της επίδειξης που έλαβε χώρα στο εργοστάσιο της ΔΕΔΙΣΑ Χανίων, προκειμένου να παρουσιαστούν προηγμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων για τα ελληνικά νησιά, εκπονήθηκε μορφολογική μελέτη για τα απόβλητα του Δήμου Λέσβου.

Σκοπός αυτής της μελέτης, ήταν να αναλυθεί η ακριβής σύνθεση των αστικών στερεών αποβλήτων (AΣΑ) της Λέσβου, και να προσδιοριστούν οι δυνατότητες για μια καλύτερη αξιοποίηση των υλικών αξίας. Τα αποτελέσματα αυτής της μορφολογικής μελέτης θα παρουσιαστούν σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2017, στις 2:00 το μεσημέρι, στο Επιμελητήριο Λέσβου. Στην εκδήλωση έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι των Δήμων Χίου, Σάμου, Σύρου και Νάξου, έτσι ώστε όσο το δυνατόν περισσότερα νησιά να διερευνήσουν τα πλεονεκτήματα της χρήσης του προηγμένου προτύπου διαχείρισης των αποβλήτων των Χανίων, που έχουν εξοπλιστεί με τεχνολογία διαλογής βασισμένη σε αισθητήρες, που παρέχεται από την εταιρία TOMRA (www. tomra.com/recycling). Η μελέτη πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Πολυτεχνείου Κρήτης.