Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Περιγραφή του ακινήτου

Δύο (2) λυόμενα στην Παραλία Θερμής με οικοπεδική έκταση 1092,42 τ.μ. γνωστά ως πρώην Καραλή. Δημοτική Κοινότητα: Θερμής – Δημοτική Ενότητα: Λ. Θερμής – Δήμος: Λέσβου

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 18-4-2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:00 έως 10:30 π.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Μυτιλήνης, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 2ος όροφος.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των  τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ/μισθωτικό έτος 3.600,00 ευρώ/έτος .

Η διάρκεια της εκµίσθωσης ορίζεται σε έξι (6) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο δημοτικής περιουσίας του Δήμου Λέσβου (αρμόδιος: Κ. Χατζηπαναγιώτης, διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, Τηλέφωνο: 2251350515) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά :