Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Θέση ακινήτου : Δημοτική Κοινότητα Παπάδου Γέρας – θέση ΤΣΑΜΑΚΙΑ, επί της επαρχιακής οδού Παπάδου – Πλωμαρίου.

Δημοτικό ακίνητο (συνολικά  : διώροφο κτήριο συνολικής δόμησης 498,12 τ.μ. και ανεξάρτητος ισόγειος αποθηκευτικός χώρος εμβαδού 23,10 τ.μ. επί οικοπέδου εμβαδού 1.720,53 τ.μ. συνορευόμενο γύρωθεν (Β) με δημοτική οδό, (Δ) με δημοτική οδό, (Ν) με ιδιοκτησίες Τσεσμελή & Πασπάτη και (Α) με επαρχιακή οδό Παπάδου – Πλωμαρίου (όπως αποτυπώνεται στο με ημερομηνία Μάρτιος 2003 Τοπογραφικό Διάγραμμα της πολιτικού μηχανικού Μαρίας Τσαπώνη).

Αναλυτικά :

  • Η περίληψη διακήρυξης
  • Η διακήρυξη
  • Το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης για Νομικό Πρόσωπο σε μορφή .doc και σε μορφή .pdf
  • Το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης για Φυσικό Πρόσωπο σε μορφή .doc και σε μορφή .pdf
  • Το υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης για τη Δήλωση Εγγυητή σε μορφή .doc και σε μορφή .pdf