Ο Δήμαρχος Λέσβου, προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, στην περιοχή Αγκαθερή Πλωμαρίου, που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον .

Το ανωτέρω ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής με σκοπό την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων καθώς και την εγκατάσταση κατασκευών, μεταλλικών ή άλλων, στήριξης και προστασίας του παραπάνω εξοπλισμού καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών διατάξεων  απαραίτητων για την ασφαλή λειτουργία σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας.

δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 25 / 06 / 2018, από ώρα 12:00 έως 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα Μυτιλήνης, επί της οδού Ε. Βενιζέλου 13-17 (1ος όροφος – Τμήμα Περιουσίας).

Αναλυτικά :