Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Είδος ακινήτου : Κατάστημα
Διακριτικός τίτλος : ΑΓΡΟΚΗΠΙΟ ΙΠΠΕΙΟΥ
Θέση ακινήτου : Τοπική Κοινότητα Ιππείου
Εμβαδό οικοπέδου (Τμήμα 3 στο από 6/2004 τοπογραφικό διάγραμμα του πολ. Μηχ. Ι. Πιαλλέ) : 764,52 τ.μ. (βάσει κτηματολογίου) ή 712,74 τ.μ. (βάσει καταμέτρησης)
Σύνορα γύρωθεν : Κοινοτικά οικόπεδα (Τμήματα 1 & 2), ιδιοκτησία Σ. Καραϊσκάκη/Ε. Αναγνωστέλλη, Κοινοτικό Κήπο (πάρκο Ιππείου), δημοτική οδό.
Κτίσμα : Ισόγειο
Εμβαδό κτίσματος : 151,00 τ.μ. περίπου και βοηθητικών χώρων (WC): 6,85 τ.μ.

H δημοπρασία θα διεξαχθεί την Δευτέρα, 12/02/2018, από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Μυτιλήνης, επί της οδού Ε. Βενιζέλου 13-17 (1ος όροφος – Τμήμα Περιουσίας).

 Αναλυτικά :