Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Περιγραφή του ακινήτου

Ακίνητο-οικόπεδο εμβαδού 155,58 τ.μ. επί των οδών Παλαιών Πατρών Γερμανού και Αιγαίου, Ιχθυοπωλεία τέως Δήμου Μυτιλήνης (Μπαλουχανάς) στην περιοχή Κουμιδιάς στην Μυτιλήνη για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.

Δημοτική Κοινότητα: Μυτιλήνης – Δημοτική Ενότητα: Μυτιλήνης – Δήμος: Λέσβου

Ημέρα, ώρα & τόπος : η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2015, από ώρα 11:15 έως 12:15 μ.μ. στο Δημοτικό κατάστημα Μυτιλήνης, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 2ος όροφος.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο δημοτικής περιουσίας του Δήμου Λέσβου (αρμόδιος: Κ. Χατζηπαναγιώτης, διεύθυνση: Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, Τηλέφωνο: 2251350515 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά :