Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση των δημοτικών ακινήτων, που αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A.A. ΔΗΜ. ή ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ή ΘΕΣΗ AKINHTOΥ ΕΙΔΟΣ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΔΕΝΤΡΑ ΣΥΝΟΡΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΙΜΗ ΕΝΑΡΞΗΣ (€/ΕΤΟΣ) ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΕΤΗ) ΑΠΟΦΑΣΗ Τ.Σ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1 ΠΕΤΡΑ ΓΟΥΝΑΡΙ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 2,1     300,40 7 19/2017 Καλή  
2 ΠΕΤΡΑ ΑΛΕΠΟΥΔΕΝΑ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 7,3     630,40 7 19/2017 Καλή  
3 ΠΕΤΡΑ ΨΥΛΛΟΣ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 18,5     251,00 7 19/2017 Καλή  
4 ΠΕΤΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΡΙΑ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 12,5     74,40 7 19/2017 Καλή  
5 ΣΚΟΥΤΑΡΟΣ ΚΟΤΣΙΝΑΡΙΑ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 1,5     33,00 7 1/2018 Καλή  
6 ΣΤΥΨΗ ΠΕΤΡΟΥΛΑΤΣΙ ΕΛΑΙΟΚΤΗΜΑ 20,0 250   260,00 7 6/2018 Καλή  
7 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ή ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΡΟΣ (ΣΠΑΚΟΥΡΗ) 5,6   Σύνορα: Σάββα, Παρόλη, Μπλάνη, Μαϊδανού, Παπακωνσταντίνου, αγροτικό δρόμο. 777,00 € 10 4/2018   Τα παραπλεύρως αναφερόμενα ακίνητα δημοπρατούνται ως μία (1) ομάδα.
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ή ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΡΟΣ (ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑ) 2,5   Σύνορα: (Β) αγροτικός δρόμος,
(Ν) αγροτικός δρόμος
(Α) Καβαλίκας & Κουτρής
(Δ) Σπακουρής & Χάνος
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ή ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΡΟΣ (ΚΑΒΑΛΙΚΑ) 3,6    
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ή ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΡΟΣ (ΧΑΝΟΥ) 2,8   Σύνορα: Παρόλης, Κόρακας,
Γκουλιάμας, Καβαλίκας,
δρόμος
ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ή ΑΓ. ΤΡΙΑΔΑ ΑΓΡΟΣ (ΜΠΛΑΝΗ) 7,7   Σύνορα: Ι. Μαϊδανού,
Γ. Μαϊδανού, έλος &
αγροτικός δρόμος
8 ΚΕΡΑΜΙ ΑΜΔΑΡΑ ΑΓΡΟΣ 5,5     300,00 7 13/2018    
9 ΚΕΡΑΜΙ ΒΑΡΙΑ ΑΓΡΟΣ 6,7     300,00 7 13/2018    
10 ΚΕΡΑΜΙ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΓΡΟΣ 5,5     300,00 7 13/2018    
11 ΚΕΡΑΜΙ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ ΑΓΡΟΣ 5,6     300,00 7 13/2018
12 ΚΑΠΗ ΠΛΑΤΥ ΣΟΦΙΡ ΓΗΠΕΔΟ 0,2 200,00 7 6/2017    Κατάλληλο για τοποθέτηση αδρανών υλικών ή ως χώρος εμπορικής δραστηριότητας

 

Ημέρα, ώρα & τόπος : η δημοπρασία θα διεξαχθεί:

  • Την Πέμπτη, 30 / 08 / 2018, από ώρα 10:00 έως 10:30 στο Δημοτικό κατάστημα στο Μανταμάδο, για το ακίνητο Κάπης (α/α 12).
  • Την Πέμπτη, 30 / 08 / 2018, από ώρα 11:00 έως 12:00 στο Δημοτικό κατάστημα στην Πέτρα, για τα ακίνητα Πέτρας, Σκουτάρου και Στύψης (α/α 1-6).
  • Την Πέμπτη, 30 / 08 / 2018, από ώρα 12:30 έως 13:30 στο Δημοτικό κατάστημα στην Καλλονή, για τα ακίνητα Κεραμίου (α/α 8-11).
  • Την Πέμπτη, 30 / 08 / 2018, από ώρα 14:00 έως 14:30 στο Δημοτικό κατάστημα στον Πολιχνίτο, για την ομάδα ακινήτων Πολιχνίτου (α/α 7).

Αναλυτικά  :
Η Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση Ελαιοκτημάτων και Αγρών – 2018 Α
Η Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση Δημ. Ακινήτου Γηπέδου Πλατύ ΣΟΦΙΡ Κάπης
Η Περιληψη Διακηρυξης
Η Υπεύθυνη Δήλωση Νομικού Προσώπου
Η Υπεύθυνη Δήλωση Φυσικού Προσώπου
Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγγυητή