Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον .

Θέση ακινήτου : Το ακίνητο (οικόπεδο) βρίσκεται στη Δημοτική Κοινότητα Πέτρας του Δήμου Λέσβου, είναι εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού και δεν βρίσκεται σε περιοχή με καθορισμένες χρήσεις γης.

Έκταση : 862 τ.μ.

Σύνορα : (Β) με δημοτικό δρόμο, (Ν) με ιδιοκτησία Χρυσάνθης Χαρέμη, (Α) με αγροτικό δρόμο, (Δ) με επαρχιακή οδό Καλλονής-Πέτρας.

Ημέρα, ώρα & τόπος : η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2016, από ώρα 11:00 έως 11:30 πμ στο Δημοτικό κατάστημα Μυτιλήνης, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 1ος όροφος.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των  εξακοσίων πενήντα ευρώ (650,00 €)/ μισθωτικό έτος (650,00 ευρώ/έτος).

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου του εκμισθωμένου χώρου.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο δημοτικής περιουσίας του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, Τηλέφωνο: 2251350515) και από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου στη Δ.Ε. Πέτρας κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά :