Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου στον οικισμό Καλό Λιμάνι Σκαλοχωρίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και εξοπλισμού πληροφορικής με σκοπό την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών μέσω τηλεπικοινωνιακών δικτύων καθώς και την εγκατάσταση κατασκευών, μεταλλικών ή άλλων, στήριξης και προστασίας του παραπάνω εξοπλισμού καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών διατάξεων  απαραίτητων για την ασφαλή λειτουργία σταθμού βάσης σταθερής τηλεφωνίας.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα, 30.04.2018, από ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Μυτιλήνης, επί της οδού Ε. Βενιζέλου 13-17 (1ος όροφος – Τμήμα Περιουσίας).

Αναλυτικά :