Ο Δήμαρχος Λέσβου προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Περιγραφή του ακινήτου

Στοιχεία                   : Ισόγειο Κτίσμα

Θέση                       : Δημοτική Κοινότητα Θερμής Λέσβου (Παραλία Θερμής)

Εμβαδό                   : 10 τμ περίπου

Χρήση                     : Κατάλληλο ως αποθηκευτικός χώρος

Ημέρα, ώρα & τόπος

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2016, από ώρα 11:00 έως 11:30 πμ στο Δημοτικό κατάστημα Μυτιλήνης, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 1ος όροφος.

Ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των  χιλίων διακοσίων ευρώ/ μισθωτικό έτος (1.200,00 ευρώ/έτος).

Η διάρκεια της εκμίσθωσης ορίζεται σε εννέα (9) έτη και αρχίζει από την ημερομηνία της υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου του εκμισθωμένου χώρου.

Πληροφορίες για τους όρους, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το γραφείο δημοτικής περιουσίας του Δήμου Λέσβου (Ελ. Βενιζέλου 13-17 Μυτιλήνη, Τηλέφωνο: 2251350515) και από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Δήμου στη Δ.Ε. Θερμής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Αναλυτικά :