Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, στην Κοινότητα Πηγής, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προκήρυξη παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 16/11/2020, από ώρα 10:00 έως 11:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Μυτιλήνης, στο γραφείο του Τμήματος Δημοτικής Περιουσίας .

Αναλυτικά: