Από τον  Οργανισμό «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου» ανακοινώνεται :

«Ενημερώνουμε τους γονείς των παιδιών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Λέσβου, ότι με χθεσινή απόφαση του Δ.Σ του Οργανισμού μας, οι μηνιαίες εισφορές των γονέων πρέπει να καταθέτονται στον υπ’ αριθμ. 415/545500-65 λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας