Από την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου Λέσβου ανακοινώνεται προς ενημέρωση των Δημοτών του Δήμου Λέσβου:

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού από το Υπουργείο Υγείας δίνεται η δυνατότητα απόκτησης «Εισιτηρίου ελεύθερης πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας», σε όσους έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα και έχουν, σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα ημερολογιακού έτους 2011), ατομικό εισόδημα έως 12.000€ (άγαμοι) ή οικογενειακό εισόδημα έως 25.000€ (έγγαμοι).

Αναλυτικότερα:

Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης σε Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Health Voucher)

Το Πρόγραμμα “Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης – Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (Health Voucher)” μεριμνά ώστε πολίτες που απώλεσαν την ασφαλιστική τους ικανότητα (και ήταν είτε άμεσα είτε έμμεσα ασφαλισμένοι) και τα προστατευόμενα μέλη των οικογενειών τους, να αποκτήσουν δυνατότητα-δικαίωμα πρόσβασης σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (επισκέψεις σε ιατρό και εργαστηριακούς ελέγχους) καθώς και σε έλεγχο-παρακολούθηση κύησης. Είναι το πρώτο από μια σειρά προγραμμάτων που θα υλοποιήσει το Υπουργείο Υγείας για την κάλυψη αναγκών ευπαθών ομάδων.

Τι Καλύπτει το Πρόγραμμα

Το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης (ΕΕΠ) παρέχει δικαίωμα ελεύθερης (δωρεάν) πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Διακρίνεται σε ΕΕΠ γενικής κατηγορίας (ανά ηλικιακή κατηγορία και φύλο ωφελούμενου) και ΕΕΠ παρακολούθησης κύησης για τις εγκύους δικαιούχους του Προγράμματος (εφόσον επιλεγεί κατά την εγγραφή το σχετικό πεδίο).

Το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης γενικής κατηγορίας καλύπτει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Παροχή υπηρεσιών ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό ή μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία).
 • Δυνατότητα παραπομπής με αξιολόγηση από τον ιατρό για πραγματοποίηση συνόλου διαγνωστικών εξετάσεων, σύμφωνα με το φύλο και την ηλικιακή ομάδα στην οποία υπάγεται ο ωφελούμενος.
 • Πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία ΕΟΠΥΥ ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ.

Το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης Ελέγχου-Παρακολούθησης Κύησης καλύπτει τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Παροχή υπηρεσιών ιατρικής εξέτασης με επισκέψεις σε συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ ιατρό ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας ή Νοσοκομεία).
 • Δυνατότητα παραπομπής με αξιολόγηση από τον ιατρό για πραγματοποίηση βασικού πακέτου εξετάσεων ελέγχου κύησης, σύμφωνα με το τρίμηνο κύησης που διανύει η έγκυος, και καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.
 • Πραγματοποίηση διαγνωστικών εξετάσεων, από συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, Ιατρεία ΕΟΠΥΥ ή μονάδες υγείας του ΕΣΥ.
 • Αξιολόγηση /διάγνωση, οδηγίες ιατρού, και ότι περιλαμβάνεται ως παροχή υπηρεσίας προς την ωφελούμενη σύμφωνα με την επιστήμη και την ιατρική ένδειξη κατά την επίσκεψη για έλεγχο-παρακολούθηση κύησης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα:

Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Περιοχή Εφαρμογής:

Όλη η Ελλάδα

Κατηγορία δικαιούχων:

Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες

Σε ποιους απευθύνεται:

Δυνητικοί ωφελούμενοι ή δικαιούχοι του Προγράμματος είναι πρώην ασφαλισμένοι κλάδων υγείας που έχουν υπαχθεί στον ΕΟΠΥΥ καθώς και τα προστατευόμενα (που ασφαλίζονταν έμμεσα ) μέλη των οικογενειών τους, που:

 • έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα και
 • έχουν, σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα ημερολογιακού έτους 2011), ατομικό εισόδημα έως 12.000€ (άγαμοι) ή οικογενειακό εισόδημα έως 25.000€ (έγγαμοι). Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο ατομικό/ οικογενειακό εισόδημα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 του ν.3986/2011, περί επιβολής έκτακτης εισφοράς.

Στο Πρόγραμμα δεν συμμετέχουν οι πρώην ασφαλισμένοι ασφαλισμένων κλάδων υγείας που δεν εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και Ταμείων που δεν διέθεσαν ηλεκτρονικά αρχεία για αξιοποίηση από Πρόγραμμα μέχρι σήμερα (π.χ. οι πρώην ασφαλισμένοι ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΑΠΜΜΕ (εκτός Β’ Δ/νσης)
Όροι και προϋποθέσεις:

Δυνητικοί ωφελούμενοι ή δικαιούχοι του Προγράμματος είναι πρώην ασφαλισμένοι κλάδων υγείας που έχουν υπαχθεί στον ΕΟΠΥΥ καθώς και τα προστατευόμενα (που ασφαλίζονταν έμμεσα) μέλη των οικογενειών τους, που:

 • έχουν απολέσει την ασφαλιστική τους ικανότητα και
 • έχουν, σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις του οικονομικού έτους 2012 (εισοδήματα ημερολογιακού έτους 2011), ατομικό εισόδημα έως 12.000€ (άγαμοι) ή οικογενειακό εισόδημα έως 25.000€ (έγγαμοι). Ως εισόδημα λαμβάνεται υπόψη το ετήσιο ατομικό/ οικογενειακό εισόδημα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 29 του ν.3986/2011, περί επιβολής έκτακτης εισφοράς.

Στο Πρόγραμμα δεν συμμετέχουν οι πρώην ασφαλισμένοι ασφαλισμένων κλάδων υγείας που δεν εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ και Ταμείων που δεν διέθεσαν ηλεκτρονικά αρχεία για αξιοποίηση από Πρόγραμμα μέχρι σήμερα (π.χ. οι πρώην ασφαλισμένοι ΤΑΥΤΕΚΩ και ΕΤΑΠΜΜΕ (εκτός Β’ Δ/σης)
Οδηγίες για Δικαιούχους:

Για την εγγραφή στο Πρόγραμμα οι δικαιούχοι θα πρέπει:

Να συμπληρώσουν την Αίτηση Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.healthvoucher.gr ή στα ΚΕΠ και να την υποβάλλουν.

Εφόσον εγκριθεί η αίτησή τους και εντός τεσσάρων μηνών για την γενική κατηγορία και εννέα μηνών για την παρακολούθηση κύησης, αν πρόκειται για γυναίκα που κυοφορεί, έχουν το δικαίωμα:

 • Να επισκεφθούν τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ Ιατρούς, ή μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας του ΕΣΥ (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία) και να παραπεμφθούν για εξετάσεις.
 • Να πραγματοποιήσουν τις εξετάσεις σε όλα τα Δημόσια νοσοκομεία του ΕΣΥ, αλλά και συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ διαγνωστικά κέντρα, πολυϊατρεία.
 • Μετά την πραγματοποίηση των εξετάσεων, μπορούν να επισκεφθούν πάλι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ή ιατρούς συμβεβλημένους του ΕΟΠΥΥ για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων-διάγνωση.

Για τα ραντεβού σε Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας του ΕΣΥ οι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων (ΤΕΙ) με το σύστημα που ακολουθείται κατά περίπτωση (1535 ή τηλεφωνικά ή αντιπροσώπως). Στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας www.healthvoucher.gr υπάρχει μητρώο των συμβεβλημένων ιδιωτών παρόχων του ΕΟΠΥΥ, οι οποίοι εξυπηρετούν το Πρόγραμμα.

Κατά την επίσκεψη στον πάροχο υγείας (ιατρό, διαγνωστικό εργαστήριο, νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας) οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο (αναλόγως τι δήλωσαν κατά την αίτηση), καθώς και το Health Voucher ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο αναγράφει τον ΑΜΚΑ τους. Το δικαίωμα που παρέχει η εγγραφή στο Πρόγραμμα «Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης» παρέχεται αυστηρά προσωπικά και δεν μεταβιβάζεται.

Τι χρηματοδοτείται

Το Εισιτήριο Ελεύθερης Πρόσβασης (ΕΕΠ) παρέχει δικαίωμα ελεύθερης (δωρεάν) πρόσβασης σε υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Διακρίνεται σε ΕΕΠ γενικής κατηγορίας (ανά ηλικιακή κατηγορία και φύλο ωφελούμενου) και ΕΕΠ παρακολούθησης κύησης για τις εγκύους δικαιούχους του Προγράμματος (εφόσον επιλεγεί κατά την εγγραφή το σχετικό πεδίο).

Βασικά στοιχεία Εισιτηρίου Ελεύθερης Πρόσβασης

Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται τα βασικά στοιχεία που αφορούν τις δύο κατηγορίες ΕΕΠ, ως προς την διάρκεια και το όριο επισκέψεων.

Γενική Κατηγορία

 • Ηλικιακές κατηγορίες: 2 μηνών-3 ετών, 3-15 ετών, 15-30 ετών, 30-60 ετών, 3η ηλικία
 • Διάρκεια: 4 μήνες από την έκδοση του Health Voucher
 • Συνολικές επισκέψεις μέχρι τη λήξη του Health Voucher: 3 επισκέψεις

Έλεγχος Παρακολούθησης Κύησης

 • Έκδοση Health Voucher στο 1ο τρίμηνο – Συνολική Διάρκεια 9 μήνες – Συνολικές επισκέψεις μέχρι τη λήξη του voucher: 7 επισκέψεις (1ο-3ο τρίμηνο)
 • Έκδοση Health Voucher στο 2ο τρίμηνο – Συνολική Διάρκεια 6 μήνες – Συνολικές επισκέψεις μέχρι τη λήξη του voucher: 5 επισκέψεις (2ο-3ο τρίμηνο)
 • Έκδοση Health Voucher στο 3ο τρίμηνο – Συνολική Διάρκεια 3 μήνες – Συνολικές επισκέψεις μέχρι τη λήξη του voucher: 3 επισκέψεις (3ο τρίμηνο)

Περίοδος υποβολής:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες του Προγράμματος από 2/9/2013 και έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.

Πληροφορίες – Στοιχεία Επικοινωνίας Προγράμματος:

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Τομέα Υγείας και Κοινωνικής Αλληλέγγυης

Ηλεκτρονική διεύθυνση
www.healthvoucher.gr
Διεύθυνση
Αβέρωφ 12Α, Αθήνα 104 33
Πληροφορίες:

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)
Ιστοσελίδα δημοσίευσης:
http://www.healthvoucher.gr