Σε εξέλιξη βρίσκεται από χθες η οδοστρωσία με στρώσεις υλικού 3 Α, της ανακατασκευής της οδού Ναυμαχίας Έλλης, στην Επάνω Σκάλα και με την προηγούμενη τοποθέτηση ειδικού γεωυφάσματος, για την απομόνωση του οδοστρώματος και του ασφαλτοτάπητα από την πιθανή αναρρόφηση υπογείων θαλασσίων υδάτων, ώστε να υπάρξει πλήρης ασφάλεια του εκτελούμενου έργου, σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές.

 

Την Τρίτη 18 Μαρτίου 2014, με την παρουσία του Δημάρχου Λέσβου, Δημήτρη Βουνάτσου, της Προϊσταμένης του Τμήματος Συγκοινωνιακών, Λιμενικών, Κτηριακών Έργων και Υπαίθριων Χώρων, Άννυς Οικονομίδου, της Μηχανικού του Δήμου, Κωνσταντίνας Συριανού, του επιβλέποντος του έργου μηχανικού, Μιχάλη Πέρου, του μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Αφανών Εργασιών, Μπάμπη Στέκα, επί παρουσία και του εκπροσώπου της εργοληπτικής εταιρείας, Βασίλη Λαμπρινίδη, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη – αυτοψία στον εν λόγω δρόμο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι το έργο εκτελείται με γοργούς πλέον ρυθμούς, μετά την τακτοποίηση πληθώρας προβλημάτων που είχαν προκύψει. Εκτιμάται, δε, ότι εντός δεκαημέρου θα ολοκληρωθούν οι εργασίες οδοστρωσίας και αν το επιτρέψει ο καιρός και της ασφαλτόστρωσης του δρόμου, ώστε να παραδοθεί στην κυκλοφορία μέσα στην 20ήμερη προθεσμία της παράτασης που χορηγήθηκε πρόσφατα στην εργοληπτική – κατασκευαστική εταιρεία του έργου και να σταματήσει η ταλαιπωρία των περιοίκων και των διερχόμενων, από την στρατηγικής σημασίας αυτή οδική αρτηρία της πόλης και του νησιού μας.

 

Μένει σε εκκρεμότητα ένα μικρό τμήμα 30 περίπου μέτρων προς την πλευρά της θάλασσας, για το οποίο η Αρχαιολογία δεν έχει δώσει ακόμη την άδεια για την τοποθέτηση λιθοριπής και στηθαίου επί του επιθαλάσσιου τοίχου για λόγους που δεν έχουν σχέση ούτε με το Δήμο, ούτε με την εργολαβία αυτή. Πρόκειται για ένα σημείο του πυθμένα της θάλασσας, μακράν των  διεξαγομένων εργασιών και αφορά ειδικότερα την Διεύθυνση Εναλίων Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού η οποία οφείλει, επιτέλους, να τακτοποιήσουν αμέσως την εκκρεμότητα αυτή, γιατί το έργο προχωρεί πολύ γρήγορα.

 

Ο Δήμαρχος, οι Υπηρεσίες του Δήμου Λέσβου, αλλά και ο εργολάβος, συνεχίζουν να πιέζουν προς την κατεύθυνση, αυτή ώστε να δοθεί αμέσως η άδεια ολοκλήρωσης των εργασιών στα εναπομείναντα 30 περίπου τελευταία αυτά μέτρα, μπροστά στο Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό Γραφείο Μυτιλήνης, όσο οι καιρικές συνθήκες είναι ακόμη ευνοϊκές.

 

Το κωμικοτραγικό είναι, ότι από τις 9 Ιανουαρίου 2014, έχει έρθει δύτης, ο οποίος θα πραγματοποιήσει την υποθαλάσσια έρευνα στο προαναφερόμενο σημείο της εκεί θαλάσσιας περιοχής, αλλά μέχρι σήμερα δεν του έχει αποσταλεί από την Αθήνα, ο ειδικός εξοπλισμός του (καταδυτική στολή, μπουκάλα οξυγόνου κλπ.), με αποτέλεσμα ο άνθρωπος αυτός να κάθεται ανενεργός!! Αν είναι  δυνατόν! «Σώσον, Κύριε τον Λαόν Σου»!

 

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου