Τη στήριξη πρωτοβουλιών για την εθελοντική αιμοδοσία ζήτησε με έγγραφό του προς τους Γεωγραφικούς Αντιδημάρχους Λέσβου και τους Προϊσταμένους των Δημοτικών Κοινοτήτων και των ΚΕΠ, ο Δήμαρχος Λέσβου Δημήτρης Φωκίων Βουνάτσος. Συγκεκριμένα στο έγγραφό του ο Δήμαρχος αναφέρει τα εξής:

«Σε όλους μας είναι γνωστές οι αυξανόμενες ανάγκες αίματος για έκτακτα και χρόνια προβλήματα υγείας των συντοπιτών μας.  Στη Λέσβο αρκετά χρόνια τώρα, πολλοί Σύλλογοι και Ομάδες Εθελοντών Αιμοδοτών καταβάλουν σημαντικές και αξιέπαινες προσπάθειες για την εξασφάλιση επάρκειας Μονάδων Αίματος στο νησί μας σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Σαν Δήμος Λέσβου στηρίζουμε τις προσπάθειες αυτές ως κοινωνική  προστασία και αλληλεγγύη προς τους συντοπίτες και τους συνανθρώπους μας.

Σας ζητούμε να συμμετέχετε έμπρακτα στην προβολή των Εθελοντικών Αιμοδοσιών που διοργανώνουν οι Σύλλογοι και οι Ομάδες των Εθελοντών Αιμοδοτών στην περιοχή της Δημοτικής σας Ενότητας με κάθε δυνατό μέσο όπως:

  • ανακοινώσεις από τα μεγάφωνα

 

  • ειδοποιήσεις /προσκλήσεις Εθελοντών

 

  • αφίσες προβολής Εθελοντικής Αιμοδοσίας

 

  • γραμματειακή στήριξη κ.λ.π.

Η επιτροπή ενίσχυσης  Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Μυτιλήνης, δημοσιοποιεί κάθε μήνα τις διοργανώσεις Εθελοντικών Αιμοδοσιών, ώστε να γνωρίζετε σε ποιες Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες πρόκειται να γίνουν και να συνεργάζεστε με όσους πρωτοστατούν.

Ο νεοσύστατος Δημοτικός Οργανισμός «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης», υπό την Προεδρία της κ. Αναστασίας Αντωνέλλη, από το ξεκίνημα της λειτουργίας του, θα θέσει έναν από τους πιο βασικούς στόχους του, την ουσιαστική στήριξη των Συλλόγων και των Ομάδων Εθελοντικής Αιμοδοσίας.».

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου