Επιστολή απέστειλλε ο Δημάρχος Λέσβου προς τον Υφ. Εσωτερικών κ. Χαρ. Αθανασίου και στους βουλευτές του Ν. Λέσβου ούτως ώστε να προωθηθεί εγκύκλιος, οδηγία ή υπουργική απόφαση με την οποία να δίνεται η δυνατότητα διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων και ζωνών ακινήτων, με την προσκόμιση  βεβαιώσεων του δήμου  από τους ενδιαφερόμενους ή την υποβολή καταστάσεων  από τον Δήμο στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , στις οποίες θα πιστοποιούνται τα ορθά στοιχεία του ακινήτου και θα γίνεται ο υπολογισμός και η διόρθωση του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. για το έτος 2012 και στη συνέχεια η βεβαίωση  και απαίτηση των ορθών ποσών σ τον κάθε φορολογούμενο.

Αναλυτικά η επιστολή εδώ .