Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο των Επαγγελματικών Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής προκηρύσσει δωρεάν σεμινάριο επιμόρφωσης με τίτλο “Διαχείριση Σχολικής τάξης: ο εκπαιδευτικός ως σύμβουλος” (https://goo.gl/aLQV9b).

Αναλυτικά η προκήρυξη .