Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο των Επαγγελματικών Προγραμμάτων Ενδυνάμωσης και Συμβουλευτικής προκηρύσσει δωρεάν σεμινάριο επιμόρφωσης με τίτλο «Διαχείριση Σχολικής τάξης: ο εκπαιδευτικός ως σύμβουλος» (https://goo.gl/aLQV9b).

Αναλυτικά η προκήρυξη .