Από 21 – 29 Νοεμβρίου 2015, διεξάγεται φέτος η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη μείωση των Αποβλήτων (EWWR). Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που στόχο έχει την προώθηση της υλοποίησης δράσεων ευαισθητοποίησης, σχετικά με την αειφόρο διαχείριση των πόρων και των αποβλήτων.

Οι δράσεις που υλοποιούνται στα πλαίσια αυτής της εβδομάδας έχουν στόχο τα «3R»: Reduce (μείωση των απορριμμάτων), Reuse (Επαναχρησιμοποίηση προϊόντων), Recycle (ανακύκλωση υλικών). Τα 3R, αντιπροσωπεύουν κατά προτεραιότητα τη στρατηγική για τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων.

Ο Δήμος Λέσβου και η Αντιδημαρχία Καθαριότητας, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη μείωση των Αποβλήτων (EWWR), θα υλοποιήσει δύο δράσεις.

Αναλυτικά
Το δελτίο τυπου εδώ
Έντυπο 1
Έντυπο 2