Διόρθωση στοιχείων απογραφής προσωπικού Δήμου Λέσβου και άμεση αναγκαιότητα προσλήψεων

Διόρθωση στοιχείων απογραφής προσωπικού Δήμου Λέσβου και άμεση αναγκαιότητα προσλήψεων
Ο Δήμαρχος Λέσβου, Δημήτρης Βουνάτσος, έστειλε στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Λεωνίδα Γρηγοράκο, την  παρακάτω επιστολή.

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου