Ο Δήμαρχος Λέσβου προέβει στον ορισμό των νέων αντιδημάρχων και εντεταλμένων.

Αναλυτικά ο ορισμός των αντιδημάρχων εδώ.

Αναλυτικά ο ορισμός των εντεταλμένων εδώ.