Συγκροτήθηκε σε σώμα έπειτα από ονομαστική ψηφοφορία, το νέο Τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου Λέσβου, κατά την πρώτη συνεδρίασή του στις 17/02/2015. Αναλυτικότερα, Πρόεδρος εξελέγη ομόφωνα η κα Βαζλά Δέσποινα, Αντιπρόεδρος ο κ. Ιωσηφέλλης Νίκος με 5 ψήφους και Γραμματέας ο κ. Κομνηνόγλου Μιχάλης με 5 ψήφους.