Από τον Οργανισμό «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου», στάλθηκε έγγραφο που αφορά το δικαίωμα ενστάσεων για το Πρόγραμμα διανομής τροφίμων από τα αδιάθετα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση πινάκων δικαιούχων απορριπτόμενων προγράμματος διανομής τροφίμων έτους 2013-2014

Σας κάνουμε γνωστό ότι στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ (Food.opekepe.gr) είναι αναρτημένοι οι προσωρινοί πίνακες των δικαιούχων –απορριπτόμενων τους προγράμματος διανομής τροφίμων περιόδου 2013-2014 τους οποίους και μπορείτε να δείτε χρησιμοποιώντας τους κωδικούς με τους οποίους καταχωρήσατε τις αιτήσεις.

Στους πίνακές αυτούς και στην προτελευταία στήλη με τίτλο «Αποτελέσματα από ΓΓΠΣ» φαίνεται ποιοι απορρίπτονται και ποιοι εγκρίνονται.

Για τους αιτούντες που στην στήλη «Αποτελέσματα από ΓΓΠΣ» υπάρχει (-) παύλα δίνεται η δυνατότητα ενστάσεων μέχρι και την 8 Οκτωβρίου 2013

Μετά από οχλήσεις της υπηρεσίας μας και της ΔΑΟΚ προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το περιεχόμενο και την διαδικασία των ενστάσεων- από την ημέρα ανάρτησης των προσωρινών πινάκων- μόλις σήμερα το πρωί πήραμε απάντηση ότι όσοι έχουν στην στήλη «Αποτελέσματα από ΓΓΠΣ» (-) παύλα μπορούν να προσκομίσουν από τις ΔΟΥ βεβαίωση σχετική με την φορολογική τους κατάσταση του 2012.

Λόγω απόλυτα ασφυκτικών προθεσμιών παρακαλώ να καταβάλλεται προσπάθεια άμεσης ενημέρωσης προκειμένου να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα .

Οι όποιες ενστάσεις θα υποβληθούν ανα Δημοτική Ενότητα στην αρμόδια ΔΑΟΚ.

 Ο αρμόδιος υπάλληλος

ΚΑΤΣΙΓΙΝΗΣ ΜΙΚΕΣ

Από το Γραφείο Τύπου του Δημάρχου Λέσβου