Από τον  Οργανισμό «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Λέσβου» διευκρινίζεται ότι λόγω παρανόησης από μερίδα των ΜΜΕ, σε χθεσινό Δ.Τ του οργανισμού μας, η Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασία με αριθμό κλήσης 1107, δεν είναι γραμμή  του δήμου Λέσβου, αλλά του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αυτό άλλωστε γινόταν αντιληπτό αφού μιλούσαμε για Εθνική Γραμμή. Το Δ.Τ του οργανισμού μας σκοπό είχε την ενημέρωση των συνδημοτών μας,  ως οφείλαμε.