Σχετικά με το νέο ιστότοπο του Δήμου Λέσβου, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα εξής: Το έργο της κατασκευής νέας ιστοσελίδας ξεκίνησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος “Ανάπτυξη ευρυζωνικών υποδομών και παροχή ψηφιακών υπηρεσιών”. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος περιλαμβάνονται φυσικά και άλλες δράσεις εκτός από την κατασκευή ιστοσελίδας οι οποίες  είναι 1) Ενοποιημένο Portal για το Δήμο Λέσβου 2) ανάπτυξη δυναμικής τουριστικής εφαρμογής και 3) εκπαίδευση χρηστών. Οι παραπάνω δράσεις εντάχθηκαν στο πρόγραμμα στις 25/08/2011 και ολοκληρώθηκαν στις 18/04/2013 από την εταιρεία IMC Διαχείριση Πληροφοριών και Επικοινωνιών Α.Ε με υπεργολάβο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Οι δράσεις αυτές στο σύνολό τους κόστισαν 114.000 €, χωρίς ΦΠΑ, με εξολοκλήρου χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το παρόν περιεχόμενο της ιστοσελίδας βασίστηκε στον προηγούμενο ιστότοπο, ο οποίος αφορούσε τον πρώην Δήμο Μυτιλήνης και βελτιώθηκε αισθητικά και τεχνολογικά. Παρόλα αυτά, σύντομα θα γίνουν παρεμβάσεις για να βελτιωθεί το περιεχόμενο του ιστοτόπου και να προβληθεί το σύνολο των περιοχών της Λέσβου. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο ιστότοπος του Δήμου Λέσβου, βελτιώνεται συνεχώς, γι αυτό και οι επισκέπτες μπορούν να καταθέτουν τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις τους όσον αφορά το περιεχόμενο του site, στην υφιστάμενη ηλεκτρονική διεύθυνση.

Τέλος, τονίζουμε ότι έχουν ξεκινήσει όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να αλλάξει η υπάρχουσα διεύθυνση του ιστοχώρου (domain) από www.mytilene.gr σε www.lesvos.gr ή dimoslesvou.gr ώστε να αντιπροσωπεύει το σύνολο του Δήμου Λέσβου, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.