Σχετικά με το έργο

“ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ”

και σε συνέχεια διευκρινήσεων που ζητήθηκαν από κάποιους ενδιαφερόμενους , η Επιτροπή Διαγωνισμού συνέταξε το ακόλουθο έγγραφο με διευκρινήσεις

Διευκρινίσεις – Παρατηρήσεις