Λόγω του ότι έχουν δημιουργηθεί λαθεμένες εντυπώσεις σε ότι αφορά το θέμα  ελέγχου των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, με απόδοση ευθυνών στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (πρώην Ο.Σ.Κ.), διευκρινίζουμε  ότι οι έλεγχοι δεν πραγματοποιήθηκαν χωρίς όμως να φέρει την ευθύνη  η εν λόγω εταιρεία.

Μετά από έρευνα μας διαπιστώθηκε ότι το αίτημα του Οργανισμού κατατέθηκε σύμφωνα με την προβλεπόμενη  διαδικασία στο Πρωτόκολλο του Δήμου με αριθμ., πρωτ. κατάθεσης  33557/14-6-2017, όμως λόγω του σεισμού και του φόρτου εργασίας των υπηρεσιών του Δήμου αλλά  και της σύγχυσης περί του αρμοδίου οργάνου ελέγχου, απεστάλη μαζί με άλλα αιτήματα ελέγχου Δημοτικών κτηρίων  εχθές 19/6/2017. Οι Κτηριακές Υποδομές Α.Ε μετά την λήψη του αιτήματος άμεσα ανταποκρίθηκαν και σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον αρμόδιο  Αντιδήμαρχο  κ. Κατσαρό,  προγραμματίστηκε η αυριανή τους επίσκεψη.

Έτσι  αύριο θα ξεκινήσει  ο έλεγχος των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών από τις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (πρώην Ο.Σ.Κ.), προκειμένου να λειτουργήσουν ξανά, με πιστοποιημένη την ασφάλεια των κτηρίων τους.