Σχετικά με την προμήθεια του Δήμου Λέσβου σε γλυκά και ανάλογα είδη για την περίοδο των γιορτών και για την αποφυγή λανθασμένων εντυπώσεων θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τα παρακάτω :
Η δαπάνη του Δήμου Λέσβου αφορά :
Α) την προμήθεια γλυκών και για τα 73 χωριά της Λέσβου ανάλογα με τον πληθυσμό του κάθε χωριού.
Β) την καθιερωμένη γιορτή των εργαζομένων του Δήμου καθώς και την κοπή της πίτας των Δημοτών που διοργανώνεται την πρώτη Κυριακή του Ιανουαρίου.
Γ) την εκδήλωση για τα παιδιά του Δήμου μας καθώς και για το φλουρί που θα δοθεί στο πρώτο παιδί που θα γεννηθεί στο νησί μας το 2018
Δ) Την διάθεση γλυκών σε στρατιωτικά φυλάκια, σε άπορες οικογένειες καθώς και σε φιλοξενούμενους δομών της κοινωνικής πρόνοιας του Δήμου Λέσβου.
Οι παραπάνω διαδικασίες έγιναν έπειτα από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες με τη λήψη προσφορών.
Ο Δήμος Λέσβου δημιουργήθηκε από την συνένωση των δεκατριών πρώην Καποδιστριακών Δήμων σε ένα ενιαίο Δήμο Λέσβου, τον μεγαλύτερο σε έκταση Δήμο στην Ελλάδα. Συνεπώς οι εορταστικές προμήθειες του Δήμου πλέον αφορούν ολόκληρο το νησί της Λέσβου και όχι μεμονωμένα την πόλη της Μυτιλήνης ή κάποια χωριά. Άρα το ύψος του ποσού σε σχέση με το μέγεθος του νησιού και τις δράσεις που καλύπτονται δεν θα έπρεπε να προκαλεί καμία έκπληξη. Να σημειώσουμε, τέλος, ότι η συγκεκριμένη δαπάνη είναι κατά πολύ μικρότερη σε σχέση με τις δαπάνες για το συγκεκριμένο σκοπό που πραγματοποιούσαν οι πρώην Καποδιστριακοί Δήμοι της Λέσβου.