Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει τη διενέργεια κλήρωσης για την απ΄ ευθεία ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή Τάφων σε Νεκροταφεία Δήμου Λέσβου », προϋπολογισμού 23.166,00 € (με Φ.Π.Α.), στις 28-8-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. .

Αναλυτικά η ανακοίνωση