Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει τη διενέργεια κλήρωσης για την απ΄ ευθεία ανάθεση του έργου με τίτλο «Κατασκευή Τοιχίων Αντιστήριξης σε Δημοτικά Νεκροταφεία», προϋπολογισμού 20.000,00 € (με Φ.Π.Α.), στις 23-8-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ. .

Αναλυτικά η ανακοίνωση και η μελέτη .