Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δημότες μας ότι την Τρίτη, 25 Ιουνίου 2013 στην έδρα του δημοτικού καταστήματος Μυτιλήνης θα δημοπρατηθούν τα τμήματα αιγιαλού –παραλίας για τις θέσεις της Δ.Ε. Ερεσού – Αντίσσης  και την Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013 στην έδρα του δημοτικού καταστήματος Μυτιλήνης θα δημοπρατηθούν τα τμήματα αιγιαλού- παραλίας για τις θέσεις των Δ.Ε. Γέρας, Μανταμάδου και Μυτιλήνης. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΒΕΖ3ΩΛΦ-0ΞΝ.