Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους δημότες μας ότι την Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2013 στην έδρα του δημοτικού καταστήματος Μυτιλήνης επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 13-17 (2ος όροφος) θα δημοπρατηθούν τα τμήματα αιγιαλού –παραλίας για τις θέσεις των Δ.Ε. Καλλονής και Μήθυμνας.

Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης έχει αναρτηθεί στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» με ΑΔΑ: ΒΕΖΑΩΛΦ-643.