ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΔΟΜΗΣΗΣ
Τμ.Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίων
Ταχυδρομ. Διεύθ. :  Μ.Κουντουρά  1
Ταχ. Κώδικας       :  81100
Τηλέφωνο              : 2251353720
Πληροφορίες         :  Ι. Στεργιόπουλος
e-mail: domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr
Μυτιλήνη   09-10-2017
 Αρ. Πρωτ. : 5507
ΠΡΟΣ     :
1). Δ.Τ.Υ.Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου
2). Ενδιαφερόμενους Ιδιώτες Μηχανικούς, Πολίτες & Δημόσιες Υπηρεσίες

Θέμα: «Οδικό Δίκτυο Δήμου Λέσβου (Αναγνωρισμένοι Οδοί)»

Σχετ.: Οργαν. Εσωτερ. Υπηρεσίας Δήμου Λέσβου Φ.Ε.Κ. 395/2012 τΒ’

Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας για την διευκόλυνση όλων των Ιδιωτών Μηχανικών, Πολιτών, αλλά και άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών, δημιούργησε ψηφιακό αρχείο με το Οδικό Δίκτυο του Δήμου Λέσβου.
Τα ψηφιακά αρχεία είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε στον ιστοτόπο του Δήμου Λέσβου .
Η μορφή των ψηφιακών αρχείων (dwg, tiff, tfw) είναι τέτοια ώστε να μπορούν να αναγνωστούν, είτε με autocad, είτε με gis, είτε με οποιοδήποτε εφαρμογή ανοίγματος εικόνας (raster).
Επίσης τα παραπάνω αρχεία όταν διαβαστούν με autocad ή με οποιαδήποτε πρόγραμμα gis, είναι σε συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α.’87 που είναι η επίσημη χαρτογραφική προβολή του Ελληνικού Κράτους.
Το σύνολο των ψηφιακών αρχείων (χαρτών) υλοποιήθηκε με σκοπό την ακριβή καταγραφή και απεικόνιση των αναγνωρισμένων οδών του Δήμου Λέσβου.
Οι αναγνωρισμένες οδοί ψηφιοποιήθηκαν βάσει των αντίστοιχων ΦΕΚ ή αποφάσεων νομάρχη, χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο και βοηθητικά δεδομένα :
  • δορυφορική εικόνα της περιοχής,
  • ορθοφωτοχάρτη κτηματολογίου,
 • online εργαλεία (google maps, bing maps κ.α.)
Οι κατηγορίες αναγνωρισμένων οδών είναι οι εξής:
  1. Αναγνωρισμένες αγροτικές οδοί προϋφιστάμενες του 1923
  1. Αναγνωρισμένες δημοτικές οδοί εκτός σχεδίου πόλεως
  1. Επαρχιακές οδοί
 1. Εθνικές οδοί
Στους τελικούς χάρτες καταγράφονται οι οδοί με βάση την κωδικοποίησης τους (A: αγροτικές Δ: δημοτικές Ε: επαρχιακές Ν: εθνικές) και την αντίστοιχη αρίθμηση και χρωματισμό καθώς και οι σημαντικότεροι οικισμοί πλησίον των οδών .
Κατασκευάστηκε συνολικός χάρτης όλου του νησιού σε κλίμακα 1:150.000, καθώς και μικρότεροι χάρτες οι οποίοι βασίστηκαν σε κατάλληλη ομαδοποίηση της διανομής φύλλων χάρτη ΟΚΧΕ 1:5000.
Σε συνοδευτικό πίνακα καταγράφονται οι οδοί και τα χαρακτηριστικά τους (ΦΕΚ, απόφαση νομάρχη, ημ/νια κλπ), καθώς και ο χάρτης στον οποίο απεικονίζονται. Χρησιμοποιήθηκε προβολικό σύστημα ΕΓΣΑ ‘87 για τη γεωαναφορά των δεδομένων και την κατασκευή των χαρτών.
Η Δ.Τ.Υ. Της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, παρακαλείται όπως ελέγξει τους συνημμένους χάρτες και μας πληροφορήσει για τυχόν διορθώσεις ή παραλείψεις, ώστε να τους ενημερώσουμε για την καλύτερη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία με την αποστολή e-mail στο domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr .
 Προϊστάμενος Τμήματος
Πολεοδομικών Σχεδίων & Εφαρμογών
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π. Msc
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π.