ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ   ΔΟΜΗΣΗΣ
Τμ.Πολεοδομικών Εφαρμογών & Σχεδίων
Ταχυδρομ. Διεύθ. :  Μ.Κουντουρά  1
Ταχ. Κώδικας       :  81100
Τηλέφωνο              : 2251353720
Πληροφορίες         :  Ι. Στεργιόπουλος
e-mail:domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr
Μυτιλήνη   17-10-2017
Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ 5719
ΠΡΟΣ  : 1). ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΛΕΣΒΟΥ
                  Σαπφούς 22 Τ.Κ. 81131 Μυτιλήνη
             2). Ενδιαφερόμενους Ιδιώτες Μηχανικούς, Πολίτες & Δημόσιες Υπηρεσίες
Θέμα : «Κηρυγμένοι Αρχαιολογικοί χώροι Δήμου Λέσβου»
Σχετ. : Οργαν. Εσωτερ. Υπηρεσίας Δήμου Λέσβου Φ.Ε.Κ. 395/2012 τΒ’.
Σας ενημερώνουμε ότι η Υπηρεσία μας για την διευκόλυνση όλων των Ιδιωτών Μηχανικών, Πολιτών αλλά και άλλων Δημοσίων Υπηρεσιών  δημιούργησε ψηφιακό αρχείο με τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους του  Δήμου Λέσβου.
Τα ψηφιακά αρχεία είναι διαθέσιμα για οποιονδήποτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Λέσβου .
Η μορφή των ψηφιακών αρχείων (dwg,tiff,tfw) είναι τέτοια ώστε να μπορούν να αναγνωστούν είτε με autocad είτε με gis είτε με οποιοδήποτε εφαρμογή ανοίγματος εικόνας (raster).
Επίσης τα παραπάνω αρχεία όταν διαβαστούν με autocad ή με οποιαδήποτε πρόγραμμα gis είναι σε συντεταγμένες Ε.Γ.Σ.Α.’87 που είναι η επίσημη χαρτογραφική προβολή του Ελληνικού Κράτους.
Το σύνολο των χαρτών κατασκευάστηκε με σκοπό την ακριβή καταγραφή και απεικόνιση των κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων της νήσου Λέσβου.
Ο σχεδιασμός (ψηφιοποίηση) και απεικόνιση των αρχαιολογικών χώρων βασίστηκε στις συντεταγμένες που τους ορίζουν, όπως έχουν δημοσιευθεί στα αντίστοιχα ΦΕΚ, χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη / δορυφορική εικόνα του Εθν. Κτηματολογίου καθώς και βοηθητικά δεδομένα (google earth, open street maps κλπ).
Το αποτέλεσμα περιλαμβάνει έναν συνολικό χάρτη του Δήμου σε κλίμακα 1:100.000 στον οποίο σημειώνονται όλοι οι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι καθώς και μία σειρά μικρότερων χαρτών (μεγαλύτερη κλίμακα) που επικεντρώνονται σε επιλεγμένες περιοχές οι οποίες δεν απεικονίζονται ικανοποιητικά σε μικρότερη κλίμακα. Επιπλέον συμπεριλαμβάνεται πίνακας των αρχαιολογικών χώρων με τους αριθμούς των αντίστοιχων ΦΕΚ και τα γενικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.
Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου παρακαλείται όπως ελέγξει τους συνημμένους χάρτες και μας πληροφορήσει για τυχόν διορθώσεις ή παραλείψεις ώστε να τους ενημερώσουμε για την καλύτερη πληροφόρηση και εξυπηρέτηση.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία με την αποστολή e-mail στο domisilesvou@0769.syzefxis.gov.gr .
 Προϊστάμενος Τμήματος
Πολεοδομικών Σχεδίων & Εφαρμογών
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ. Ε.Μ.Π. Msc
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ
Πολ.Μηχανικός Ε.Μ.Π.