Ο Δήμαρχος Λέσβου γνωστοποιεί σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου κατά την τουριστική περίοδο , επιθυμούμε την απόσπαση 11 (έντεκα) υπαλλήλων Δημοτικής Αστυνομίας , για το χρονικό διάστημα από 01.05.2011 έως 31.10.2011 .

Σχετικές αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Λέσβου , Δημαρχείο Μυτιλήνης , Ελευθ. Βενιζέλου 13-17, τηλ. 2251 3 50551 και 2251 3 50537 , με προθεσμία έως 06.04.2011 , κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες , επισυνάπτοντας σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου της οργανικής τους θέσης .

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
Φ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΥΝΑΤΣΟΣ