Ο Δήμαρχος Μυτιλήνης καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες, να υποβάλλουν σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση δύο (02) θέσεων Ειδικών  Συμβούλων, οι οποίοι θα απασχολούνται στο Δήμο με την παροχή υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα:

(Α)  Μία (01) θέση Ειδικού Συμβούλου σε θέματα αρχιτεκτονικής που να αφορούν την ανάπλαση αρχαιολογικών και δημόσιων χώρων και την προστασία παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών . Το συμβουλευτικό έργο απευθύνεται στο Δήμαρχο, το Δημοτικό Συμβούλιο και τις επιτροπές του Δήμου (Οικονομική ,Εκτελεστική, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

(Β)   Μία (01)  θέση Ειδικού Συμβούλου  σε θέματα Χρηματοοικονομικών Υποθέσεων , Οργάνωσης και Διοίκησης  του Δήμου και των Συνδέσμων με επιπλέον γνώσεις στο ως άνω αντικείμενο καθώς και θεμάτων υποστήριξης του Γραφείου Δημάρχου. Το συμβουλευτικό έργο απευθύνεται στο Δήμαρχο ,το Δημοτικό Συμβούλιο και τις επιτροπές του Δήμου (Οικονομική ,Εκτελεστική, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής).

Αναλυτικά η προκήρυξη .