Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης – Ανακοίνωση Διενέργειας Δημόσιας Ηλεκτρονικής κλήρωσης έργου «Ασφαλτόστρωση οδού από Άγιο Στέφανο έως Παλιό Δ. Ε. Μανταμάδου»