Στις 8 Φεβρουαρίου 2019, δημοπρατείται από το Δήμο Λέσβου, το έργο Ανάπλασης – Διαμόρφωσης Περιβάλλοντος Χώρου του Πάρκου «Παράδεισος» Παμφίλων.

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που βελτιώνει την ποιότητας ζωής των κατοίκων των Παμφίλων, αλλάζει ριζικά την υφιστάμενη όψη του χώρου και αναβαθμίζει λειτουργικά και αισθητικά την περιοχή. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 479.429,82 Ευρώ (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο και από πόρους του Δήμου Λέσβου.

Συγκεκριμένα, στο Δημοτικό Πάρκο έκτασης 1,5 στρέμματος, που βρίσκεται στο κέντρο του οικισμού των Παμφίλων, θα εκτελεσθούν εργασίες ανάπλασης με τις οποίες δημιουργούνται σύγχρονες και λειτουργικές υποδομές για την ανάπτυξη ποικίλων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για όλες τις ηλικίες.

Αναλυτικά, θα κατασκευασθεί αμφιθέατρο για υπαίθριες πολιτιστικές εκδηλώσεις, παιδότοπος, ξύλινες πέργκολες για σκίαση, παρτέρια φύτευσης δέντρων – φυτών και θα τοποθετηθούν παγκάκια, καλαθάκια και φωτιστικά. Τέλος, θα κατασκευασθούν ράμπες για την απρόσκοπτη πρόσβαση ΑΜΕΑ και θα γίνει ηλεκτροφωτισμός του περιβάλλοντα χώρου του Πάρκου.