Ολοκληρώθηκαν από το Δήμο Λέσβου και τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, δημοπρατήσεις έργων σε όλη τη Λέσβο, που μαζί με τις προγραμματισμένες δημοπρατήσεις του Ιουνίου αγγίζουν τα 13 εκατομμύρια ευρώ.

Άμεσα ξεκινούν, μεταξύ άλλων, οι εργασίες επισκευής του διατηρητέου Παρθεναγωγείου Πτερούντας, του δρόμου Πολιχνίτου – Σκάλας Πολιχνίτου, των Υπόγειων Κάδων στο Πλωμάρι και της επισκευής του Κινηματογράφου Ερεσού. Επίσης, άμεσα ξεκινά η εγκατάσταση εργολάβου για την επισκευή σχολικών κτιρίων στη Νοτιοανατολική και Βορειοδυτική Λέσβο και των σχολικών κτιρίων του 3ου και 4ου Λυκείου και του 3ου Γυμνασίου Μυτιλήνης. Αναλυτικά τα έργα παρουσιάζονται στον επισυναπτόμενο πίνακα.

Το γεγονός ότι ο Δήμος Λέσβου πέρα από τα έργα που έχουν ήδη εκτελεστεί, προχωρά στην υλοποίηση και άλλων σημαντικών μικρών και μεγάλων έργων, κυρίως στα χωριά της Λέσβου, αλλά και στην πόλη της Μυτιλήνης, είναι απόδειξη ότι ο σωστός προγραμματισμός και η μεθοδική δουλειά μπορούν να υπερνικήσουν οποιαδήποτε εμπόδια. Αποδεικνύουν, επίσης,  ότι ο Δήμος Λέσβου, υπό δύσκολες συνθήκες, δημιουργεί, διεκδικεί και εργάζεται δίνοντας ιδιαίτερη βάση στο να γίνουν έργα, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων των χωριών μας και εξυπηρετούν τις ανάγκες τους, προωθώντας την ισόρροπη ανάπτυξη.

Αναλυτικά το δελτίο τύπου με τους πίνακες των έργων .