Δημοπρατήθηκε σήμερα Τρίτη 23 Αυγούστου 2011 από τον Δήμο Λέσβου το έργο «Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Οικισμών Αμπελικού – Νεοχωρίου Δήμου Λέσβου», προϋπολογισμού 610.000 Ευρώ. Στο διαγωνισμό, ο οποίος διεξήχθη ομαλά, συμμετείχαν καταθέτοντας προσφορές 14 εταιρείες ενώ ο ανάδοχος του έργου θα προκύψει μετά το πέρας της προθεσμίας τυχόν ενστάσεων με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου