Δημοπρατήθηκε σήμερα Τρίτη 30 Αυγούστου 2011 από τον Δήμο Λέσβου το έργο «Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Αγίας Παρασκευής Ν. Λέσβου», προϋπολογισμού 1.300.000 Ευρώ. Στο διαγωνισμό, ο οποίος διεξήχθη ομαλά, συμμετείχαν καταθέτοντας προσφορές 7 εταιρείες ενώ ο ανάδοχος του έργου θα προκύψει μετά το πέρας της προθεσμίας τυχόν ενστάσεων με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου