Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπρασία “Aναβάθμιση χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη δημοτική ενότητα Σκουτάρου”
Ημερομηνία: 05.02.2013 09.30
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία το έργο:
«Aναβάθμιση χώρου άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων στη δημοτική ενότητα Σκουτάρου του Δήμου Λέσβου” .

Ολόκληρη  η διακήρυξη εδώ