Ένα πολύ σημαντικό έργο για τους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας του Μανταμάδου δημοπρατεί η Δημοτική Αρχή Λέσβου την Τρίτη 2 Αυγούστου 2011. Πρόκειται για το έργο «Εξωτερικά Δίκτυα Ύδρευσης Δήμου Μανταμάδου», προϋπολογισμού 2.550.000,00 Ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» (ΕΣΠΑ 2007-2013).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το δημοτικό κατάστημα, Ελ. Βενιζέλου 13-17, στη Μυτιλήνη μέχρι τις 28/7/2011.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Λέσβου