Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΕΣΒΟΥ

Προκηρύσσει πλειοδοτική, φανερή και προφορική επαναληπτική δημοπρασία για την εκμίσθωση του δημοτικού ακινήτου, που αναλυτικά περιγράφεται παρακάτω και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.

Περιγραφή του ακινήτου

Στοιχεία                       : Ισόγειο Κτίσμα

Θέση                           : Δημοτική Κοινότητα Θερμής Λέσβου (Παραλία Θερμής)

Εμβαδό                        : 10 τμ περίπου

Χρήση                          : Κατάλληλο ως αποθηκευτικός χώρος

Ημέρα, ώρα & τόπος : η δημοπρασία θα διεξαχθεί την Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016, από ώρα 11:30 π.μ. έως 12:00 μ. στο Δημοτικό κατάστημα Μυτιλήνης, Ελ. Βενιζέλου 13-17, 1ος όροφος.

Αναλυτικα
Η περιληψη διακύρηξης εδώ
Η Διακύρηξη εδώ