Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Ημερομηνία: 25.11.2013 10.30 – 11.00

Περιγραφή

Ο Δήμος Λέσβου διενεργεί ανοιχτό διαγωνισμό με τη μέθοδο της χαμηλότερης προσφοράς, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες πάνω στη μέση τιμή λιανικής πώλησης, όπως αυτές προσδιορίζονται από το παρατηρητήριο τιμών υγρών καυσίμων ή τον αρμόδιο φορέα όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων  Δημοτικής Ενότητας Μυτιλήνης & Ν.Π.Δ.Δ. – Ν.Π.Ι.Δ. Δήμου Λέσβου».Ο προϋπολογισμός δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 863.882,05 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ.

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προφορών είναι 25 Νοεμβρίου  2013 ημέρα Δευτέρα και ώρα από 10:30 πμ έως 11.00 πμ, στα γραφεία του Δήμου Λέσβου στη Μυτιλήνη, οδός Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, Β’ όροφος, Τ.Κ.81100.

Aναλυτικά :
  • Η περίληψη διακήρυξης εδώ
  • Η πλήρης μελέτη εδώ