Λεπτομέρειες εκδήλωσης

Τίτλος: Δημοπράτηση Προμήθειας : «Σάκων απορριμμάτων»
Ημερομηνία: 22.07.2010 10.30 – 11.00
Κατηγορία: Δημοπρασίες

Περιγραφή

ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

Αρ. Διακήρυξης 11224

Ο Δήμος Μυτιλήνης ανακοινώνει ότι εκτίθεται σε ανοικτή δημοπρασία η προμήθεια :

«Σάκων απορριμμάτων»

Η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού και λήξης υποβολής των προσφορών είναι η 22.07.2010 και ώρα από 10.30 έως 11.00 π.μ., στο κτίριο του Δημαρχείου Μυτιλήνης Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17 (1ος όροφος)  .

Μυτιλήνη 07.07.2010
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΓΓΟΥΣΗΣ

Η αναλυτική διακήρυξη